marketing bezpośredni korzyści

Korzyści płynące z marketingu bezpośredniego

Marketing bezpośredni, dzięki swojej specyficznej formie, nastawionej na bezpośredni kontakt z klientem, przynosi firmom go stosującym ogromne korzyści. Oczywiście jego skuteczność w dużej mierze uzależniona jest od jakości baz danych konsumentów, z jakich korzystamy w celu określenia grupy docelowej naszych działań. Jeżeli będziemy posiadać dokładne i szczegółowe dane o zainteresowaniach czy wyborach zakupowych klientów, to nasza firma będzie miała szansę przekonać się o korzyściach płynących z tego rozwiązania. Czytaj więcej