e-mailing

Jak zbierać dane w celach marketingowych?

Odpowiednia baza danych to niemal pewny sukces działań marketingowychPowszechnie wiadomo dziś, że największe szanse na przyniesienie zamierzonych efektów mają takie działania marketingowe, które wymierzone są w konkretną docelową grupę odbiorców. Fakt ten nie powinien oczywiście nikogo dziwić. Wiadomo przecież, że największe szanse na zainteresowanie daną usługą lub produktem zyskuje się wtedy, gdy się trafi z akcją promocyjną do odbiorców, którzy takiego właśnie produktu mogą chcieć używać. Dlatego już od dawna reklamy telewizyjne czy radiowe są tworzone w oparciu o badania marketingowe, w wyniku których tworzona jest postać tak zwanego odbiorcy modelowego. Jednak warto wiedzieć, w jaki sposób zbiera się dane dotyczące właśnie potrzeb i oczekiwań takiego odbiorcy. Czytaj więcej

Kilka podstawowych informacji o e-mailingu

Elektroniczna wersja poczty wbrew pozorom nie gwarantuje wysokiej skutecznościInternet daje możliwość wykorzystania różnych narzędzi marketingowych, dzięki którym możliwe jest utrzymywanie kontaktu z klientem, uzyskiwanie cennych informacji oraz oczywiście przyciąganie uwagi konsumentów. Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi jest e-mailing (który stopniowo zastępuje tradycyjny mailing). Czytaj więcej