Ubezpieczenia zawodowe

Odpowiedzialność zawodowa

Ubezpieczenia zawodowe stanowią taki rodzaj ubezpieczeń, których zakres odpowiedzialności spoczywającej na przedstawicielach poszczególnych zawodów, regulują akty prawne i rozporządzenia, dedykowane poszczególnym grupom zawodowym. Inaczej, więc wygląda to, więc na przykład w przypadku adwokatów, a inaczej u agentów ubezpieczeniowych. Warto przy tym podkreślić, że w jednym i drugim przypadku, przedstawiciele tych profesji muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Czytaj więcej