insuranceeee

Odpowiedzialność zawodowa

Ubezpieczenia zawodowe stanowią taki rodzaj ubezpieczeń, których zakres odpowiedzialności spoczywającej na przedstawicielach poszczególnych zawodów, regulują akty prawne i rozporządzenia, dedykowane poszczególnym grupom zawodowym. Inaczej, więc wygląda to, więc na przykład w przypadku adwokatów, a inaczej u agentów ubezpieczeniowych. Warto przy tym podkreślić, że w jednym i drugim przypadku, przedstawiciele tych profesji muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Czytaj więcej

Jak zbierać dane w celach marketingowych?

Odpowiednia baza danych to niemal pewny sukces działań marketingowychPowszechnie wiadomo dziś, że największe szanse na przyniesienie zamierzonych efektów mają takie działania marketingowe, które wymierzone są w konkretną docelową grupę odbiorców. Fakt ten nie powinien oczywiście nikogo dziwić. Wiadomo przecież, że największe szanse na zainteresowanie daną usługą lub produktem zyskuje się wtedy, gdy się trafi z akcją promocyjną do odbiorców, którzy takiego właśnie produktu mogą chcieć używać. Dlatego już od dawna reklamy telewizyjne czy radiowe są tworzone w oparciu o badania marketingowe, w wyniku których tworzona jest postać tak zwanego odbiorcy modelowego. Jednak warto wiedzieć, w jaki sposób zbiera się dane dotyczące właśnie potrzeb i oczekiwań takiego odbiorcy. Czytaj więcej